Wczesna Kastracja/Early neutering

Wczesna kastracja / sterylizacja

Kocięta PL*Faricoon, których przeznaczeniem jest życie szczęśliwego pieszczocha, opuszczają nasz dom po zabiegu kastracji/sterylizacji.

Wczesna sterylizacja/kastracja jest operacją, której poddawane są kocięta przed osiągnięciem zwyczajowo przyjętego wieku od sześciu do ośmiu miesięcy. Zwykle te wczesne zabiegi przeprowadzane są wieku od ósmego do szesnastego tygodnia życia.

Wczesne kastracje praktykowane są od 25 lat w Ameryce Północnej. Szczególnie schroniska skupiają swoja uwagę na tym, aby bezdomne zwierzęta zostały oddane do adopcji po przebytym zabiegu kastracji/sterylizacji. W dzisiejszych czasach wielu hodowców kastruje swoje kocięta przed wydaniem ich do nowych domów. Powodem takich działań jest troska o to, by nie przyczyniać się do beztroskiego rozmnażania kotów, ich nad populacji i tym samym do tragedii bezdomności.

Koty poddane wczesnej kastracji były obserwowane później celem stwierdzenia u nich występowania chorób oraz oceny wzrostu.

http://www.cfainc.org/CatCare/SpayNeuter/EarlySpayNeuter.aspx

Szacuje się, iż w USA corocznie od 4 do 15 milionów zdrowych kotów poddanych zostaje eutanazji, ponieważ nie mają domów. W Polsce schroniska są przepełnione niechcianymi zwierzętami. Większość z nich pozostanie tam do końca swoich dni. Każdego roku setki zwierząt jest porzucanych, uśmiercanych, zaniedbywanych, ponieważ nikt ich nie kocha, nikt ich nie chce.

Badania wykazują, że pomimo zachęt ekonomicznych (tania kastracja) zwierzęta przyjmowane do schronisk mają jeden miot, zanim zostaną poddane zabiegowi kastracji/sterylizacji, lub nigdy nie są poddawane tej operacji. Jedna trzecia psów i kotów oddawanych jest do schroniska, ponieważ pochodzą one z niechcianych miotów. Wczesna kastracja jest zatem cennym narzędziem w walce z nad populacją i eutanazją zdrowych bezdomnych zwierząt.

Chirurgiczna sterylizacja jest najbardziej skutecznym środkiem kontroli populacji.

Niestety nie ma zbyt wielu publikacji na temat wczesnych kastracji w języku polskim. Dlatego też odsyłam Państwa do lektury artykułów anglojęzycznych.

http://www.cfainc.org/CatCare/SpayNeuter/EarlySpayNeuter.aspx http://www.animaisderua.org/files/artigos_de_interesse/early_age_spay_and_neuter_in_the_cat.pdf http://www.rexringen.nu/jubileum/notes/Early_Alter_2006.pdf

http://www.aspca.org/pet-care/cat-care/spay-neuter.aspx

Mity związane z kastracją

Syndrom urologiczny Kotów (SUK)

SUK może wystąpić u każdego kota niezależnie od rasy, płci czy wieku.

Badania wykazują, iż nie ma korelacji między chorobą dolnych dróg moczowych a kastracją.

Na syndrom urologiczny cierpią zarówno koty kastrowane jak i niekastrowane. Czynnikami wywołującymi to schorzenie są otyłość, stres, infekcje bakteryjne i wirusowe, nowotwory, kamica, niezbyt aktywny tryb życia, ograniczone spożycie wody, brudna kuweta. Mocz naszego kota najlepiej jest badać okresowo.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wystąpienie syndromu urologicznego jest nieodpowiedni pokarm. Zbyt duża ilość niektórych mikroelementów zawartych w karmie może powodować wytrącanie się w moczu kryształów.

Otyłość

Koty kastrowane są spokojniejsze. Ich metabolizm jest wolniejszy. Należy pamiętać, aby zapewnić naszemu kotu odpowiednio zbilansowaną karmę oraz chociaż minimalną ilość ruchu. Dużą zasługę w otyłości kotów odgrywają ich właściciele, którzy przekarmiają swoje koty i nie robią wiele, by zapewnić swojemu Mruczkowi rozrywkę. Jestem właścicielką kilku wykastrowanych kotów (kotek i kocurka) i żaden z nich nie jest otyły. Otyłość prowadzi do wielu niebezpiecznych schorzeń takich jak: choroby serca, wątroby, zapalenia stawów. Wraz z otyłością wzrasta ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Wzrost

Wielkość naszego kota zależy od genów jakie zostały mu przekazane. Rozwój może zaburzyć niedbałość i złe żywienie. Niewykastrowane koty tej samej rasy bywają przecież różnej wielkości i budowy.

Na zdjęciu jeden z kocurków z naszej hodowli. Poddany został wczesnej kastracji.

48a99de2-42c6-42cf-bc94-c66073731852

Osobowość

Koty wykastrowane są milsze, spokojniejsze, stabilniejsze psychicznie. W głębi swojego serca wcześnie wykastrowany kot, pozostaje na zawsze kocięciem. Kot taki rośnie, ale nie jest nagle narażony na burzę hormonalną. Koty te nie mają skłonności do wędrówek. Pozostają blisko swojej ludzkiej rodziny. Omijają je huśtawki emocjonalne związane z brakiem zaspokojenia popędu. Nie są narażone na krwawe walki toczone w okresach godowych, które często kończą się kalectwem czy też chorobą tragiczną w skutkach - FIV (Koci AIDS), FeLV (Kocia białaczka).

Czy etycznym jest bycie apologetą życia zgodnego z naturą, przeciwnikiem „okaleczania” (kastracji) kota i jednoczesne fundowanie mu życia w ciągłej rozterce i niebezpieczeństwie?

Niestety wielu ludzi nadal nie jest przychylnych kastracji/sterylizacji, zamykając jednocześnie swoje oczy na porzucanie, duszenie czy też topienie niechcianych kociąt i szczeniąt.

Dlaczego sterylizuje się koty?

  • U kotek zabieg sterylizacji niweluje całkowicie wystąpienie ropomacicza. Objawów ropomacicza można nie zauważyć, a jest to ogromnie niebezpieczna choroba. Bardzo szybko cały organizm zostaje zatruty toksynami. Przypadku pęknięcia macicy dochodzi do zapalenia otrzewnej. Bez natychmiastowej pomocy chirurgicznej kot umiera.

    Zapobiega guzom narządów rozrodczych. Zabieg ten wykonany przed pierwszą rują znosi do zera ryzyko wystąpienie guzów sutków, które zazwyczaj są złośliwe.

  • Sterylizacja eliminuje uciążliwe objawy rui u kotek (głośny płacz, ucieczki, znaczenie – kotki potrafią znaczyć tak samo jak kocury).

  • Koty wykastrowane żyją dłużej. Nie mają skłonności do wędrówek. Są bardziej oddane człowiekowi. Kocur, który nie jest wykastrowany znaczy teren. Niezaspokojony popęd wzmaga frustrację. Pamiętajmy, że nasz kot może nigdy nie wrócić z wyjścia na randkę.

  • Poprzez kastrację redukuje się zachowania agresywne. Zwierzę jest spokojniejsze, lecz nie leniwe w przeciwieństwie do krążących na ten temat opinii.

 
  • Copyright ©Faricoon*PL 2016